Портретът в съвременната българска живопис


Добрев, Марин (1988) Портретът в съвременната българска живопис Национална художествена академия /ВИИИ "Николай Павлович", София


 Анализ на процесите в съвременния български портрет в периода между 40-те и 80-те години на 20 век.
  Дисертация
 Съвременна живопис, портрет, изобразително изкуство
 Издадено
  24608
 Марин Добрев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/