„Демоните“ на сецесиона и Яворов.


Димитров, Николай (2019) „Демоните“ на сецесиона и Яворов. В: Яворов. 140 години от рождението на поета. Нови изследвания, Ред. Д. Михайлов, В. Търново, ДАР-РХ, 2019, с. 25-53, ISBN 978-954-9489-65-1


 Статията разглежда връзките между илюстрациите в стихосбирката „Безсъници“ на Яворов и текста, както и изобщо присъствието на сецесионната поетика в българската литература.
  Студия
 Яворов, сецесион, Христо Станчев, илюстрации


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  24606
 Николай Димитров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/