Стоян Буров на 60 години


Илиева, Мария (2011) Стоян Буров на 60 години Съпоставително езикознание, 2011, кн. 3, 92 – 95. ISBN 0204-8701 (print) COBISS.BG-ID 1119680484


 Представяне на изследванията и творческия път на проф. д.ф.н. Стоян Буров
  Отзив
 
 Издадено
  24603
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/