Плуване - В: Физическо възпитание. Ред. Г. Шопов и кол. Велико Търново: Печатница ВТУ "Кирил и Методий", 1987, с. 213-221. COBISS.BG-ID 1101272548


Дилова-Нейкова, Цветанка (1987) Плуване - В: Физическо възпитание. Ред. Г. Шопов и кол. Велико Търново: Печатница ВТУ "Кирил и Методий", 1987, с. 213-221. COBISS.BG-ID 1101272548


 
  Учебник / Учебно помагало
 
 
  24602
 Цветанка Дилова-Нейкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/