Производни съществителни за означаване на лица в старобългарския превод на Oratio XXXVIII (Слово за Рождество Христово) от Григорий Богослов. - В: Търновска книжовна школа. Т. 6. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 231–253. ISBN 954-524-214-0.


Спасова, Мария (1999) Производни съществителни за означаване на лица в старобългарския превод на Oratio XXXVIII (Слово за Рождество Христово) от Григорий Богослов. - В: Търновска книжовна школа. Т. 6. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 231–253. ISBN 954-524-214-0.


 
  Студия
 
 Издадено
  24600
 Мария Спасова

2. Каталог памятников древнерусской письменности XI-XIV вв. (Рукописные книги). Отв. ред. Д. М. Буланин ; [сост. Д. М. Буланин, А. А. Романова, О. В. Творогов, Ф. Томсон, А. А. Турилов], СПб.: Дмитрий Буланин, 2014, 944 с. (с. 750). ISBN 978-5-86007-759-1.

1. Славова, Т. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, 350 с. (с. 109, 111). ISBN 978-954-07-3515-3. COBISS.BG-ID 1255421924.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/