Приемственост между учебното съдържание по конструиране в детската градина и техника в началното училище.


Гайдова, Радка (2001) Приемственост между учебното съдържание по конструиране в детската градина и техника в началното училище. НК, Интеграцията "детска градина - начално училище", Русе, 2001


 В докладът се изследват и систематизират параметрите на приемственост между учебното съдържание по конструиране в детската градина и техника в началното училище, съгласно ДОИ за детската градина и началното училище от 2000г.
  Доклад
 ковструиране, техника, детска градина, училище, приемственост
 Издадено
  2460
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/