Психологическата война в разпадаща се Югославия. В:сп. Ново време, LXXX, 4 (2005), стр. 119-132, ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID 1167683812


Марковска, Ангелина (2005) Психологическата война в разпадаща се Югославия. В:сп. Ново време, LXXX, 4 (2005), стр. 119-132, ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID 1167683812 В: сп. Ново време, LXXX, 4 (2005), стр. 119-132, ISSN: 0323-9055, COBISS.BG-ID 1167683812


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  24599
 Ангелина Марковска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/