Разработване и управление на младежки проекти


Калейнска, Теодора (2015) Разработване и управление на младежки проекти В: Тасевска, Д., Т.Калейнска, Г.Дянкова, М.Калейнска - Младежко лидерство. Наръчник за професионалисти, Велико Търново: издателство ЕИЦ, 2015, стр. 121-146, ISBN: 978-954-9469-11-0; COBISS.BG-ID: 1277705444


 Наръчникът е представен в глави, насочени към професионалисти от държавни и неправителствени институции, които работят с млади хора. В предложената глава 6 са разгледани концепции и ключови понятия, свързани с разработването на младежки проекти, тяхното управление, ръководство и отчитане.
  Част от книга / Глава от книга
 младежко лидерство, проект, младежки кампании и проекти
 Издадено
  24597
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/