Енциклопедия на съвременния български език. (Авт. части сп. "Български език", сп. "Български език и литература", Български етимологичен речник, сп. "Език и литература", сп. "Родна реч", сп. "Съпоставително езикознание")


Илиева, Мария (2000) Енциклопедия на съвременния български език. (Авт. части сп. "Български език", сп. "Български език и литература", Български етимологичен речник, сп. "Език и литература", сп. "Родна реч", сп. "Съпоставително езикознание") Съст. Р. Русинов, Ст. Георгиев. В. Търново: ИПК "Св. Патрарх Евтимий Търновски", 2000. ISBN 954-427-371-9. COBISS.BG-ID 1035719396


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  24593
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/