Пътуване в науката


Илиева, Мария (2004) Пътуване в науката Ст. Георгиев. Стръмният път. В. Търново: Астарта, 2004, 5-8. ISBN 954-8324-43-1. COBISS.BG-ID 1042735076


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  24592
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/