Материалите за конструиране - екологично средство за учене и действие.


Гайдова, Радка (2001) Материалите за конструиране - екологично средство за учене и действие. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ, В.Търново, 2001


 Педмет на проучване в доклада са материалите за конструиране и тяхното функционално приложение като дидактично средство за формиране на достъпна за децата технологична и екологична култура.
  Доклад
 конструиране,материали,обучение,действия
 Издадено
  2459
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/