Design of workshops in Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015, 82-83 p., ISBN 978-606-567-272-7


Будева, Соня (2015) Design of workshops in Bulgaria, New resources for our community, Editura-ALMA – Craiova, 2015, 82-83 p., ISBN 978-606-567-272-7 Editura-ALMA – Craiova


 
  Доклад
 
 Издадено
  24589
 Соня Будева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/