Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс.


Димитров, Слави (2019) Культурно-историческое наследие Болгарии как туристический ресурс. Научные горизонты 1(17) 2019. Белгород. с. 67-71. ISSN 2587-618X


 Разглежда културно-историческото наследство на България като туристически ресурс.
  Статия
 Туризъм, културно-историческо наследство, ЮНЕСКО


Социални, стопански и правни науки Туризъм

Social sciences, economic sciences and law Tourism

 Издадено
  24580
 Слави Димитров

1. Манчева-Али О, Генова, Д. Роля на интерактивните музей или различното приложение на технологиите в туризма. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY. BOROVETS, BULGARIA, VOLUME I “HIGH TECHNOLOGIES”, YEAR III, ISSUE 1 (4), SOFIA, BULGARIA 2019, c. 104-107, ISSN 2535-0005(PRINT ISSN 2535-0013 (ONLINE) Цит. на с. 106.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/