Конструирането - обучаваща технология за умственото развитие на децата от предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (2001) Конструирането - обучаваща технология за умственото развитие на децата от предучилищна възраст. НК,Технологии, сигурност и екология, ВВОВУ,В. Търново, 2001


 В доклада се обосновава тезата, че при ефективно взаимодействие на компонентите на педагогическия процес по конструктивно-технически дейности се постига оптимално поетапно развиване на умствените познавателни способности на децата, както и на специализираните практически умения за конструиране.
  Доклад
 обучение, конструиране, умствено развитие,деца
 Издадено
  2458
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/