Йорданова, Даниела. Системата от правоговорни знания и умения в контекста на учебно-възпитателния процес в първи клас.- Педагогически алманах, 1999, том 7, (1) с. 34-43. Online ISSN 2397-9360. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)


Йорданова, Даниела (1999) Йорданова, Даниела. Системата от правоговорни знания и умения в контекста на учебно-възпитателния процес в първи клас.- Педагогически алманах, 1999, том 7, (1) с. 34-43. Online ISSN 2397-9360. Print ISSN 1310-358X ; Online 2367-9360. СПРАВКА:Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. ПЕДАГОГИЧЕСКИ алманах: педагогическо списаниена Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий".– В. Търново, 1993- ISSN 1310-358X (print), 2367-9360 (online)


 Анализира се учебно-възпитателният процес по български език в първи клас с оглед на обучението по правоговор
  Статия
 Система, правоговорни знания, умения, учебно-възпитателен процес, първи клас.
 
  24579
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/