Правоговорната култура на децата, които постъпват за обучение в първи клас.-Начално образование, 1999, (5), с. 3-10. Print ISSN 0204-4951 Справка: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование - ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; Продължение на Народна просвета - ISSN 0204-6237; Обединява Начално образование - ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание -ISSN 0204-7004 0861-3982 (print) 1314-8540 (online)


Йорданова, Даниела (1999) Правоговорната култура на децата, които постъпват за обучение в първи клас.-Начално образование, 1999, (5), с. 3-10. Print ISSN 0204-4951 Справка: ПЕДАГОГИКА: месечно научнотеоретично списание. - София: МОН, 1991- Заб.: Обединява от 2012 Начално образование - ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание - ISSN 0204-7004; Продължение на Народна просвета - ISSN 0204-6237; Обединява Начално образование - ISSN 0204-4951 и Предучилищно възпитание -ISSN 0204-7004 0861-3982 (print) 1314-8540 (online)


 В статията се анализира правоговорната култура на децата, които постъпват за обучение н първи клас
  Статия
 Правоговорна култура, деца, първи клас.
 
  24576
 Даниела Йорданова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/