Помагало по българска фонетика (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков)


Илиева, Мария (1993) Помагало по българска фонетика (в съавторство с Анелия Петкова и Кирил Цанков) Велико Търново: Аста, 1993. 107 с. COBISS.BG-ID 1025838564


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  24575
 Мария Илиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/