"Психологически аспекти на организационната диагноза", сборник "Дни на науката /Съюз на учените в България. Клон Велико Търново" . Изд. "Фабер", В.Т. 2012, С.401-412, ISSN 1314-2283


Чавдарова, Велислава (2012) "Психологически аспекти на организационната диагноза", сборник "Дни на науката /Съюз на учените в България. Клон Велико Търново" . Изд. "Фабер", В.Т. 2012, С.401-412, ISSN 1314-2283 сборник "Дни на науката /Съюз на учените в България. Клон Велико Търново" . Изд. "Фабер", В.Т. 2012, ISSN 1314-2283, COBISS.BG-ID 1232486884


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  24573
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/