Формиране на сензорни еталони чрез конструктивно-техническата дейност.


Гайдова, Радка (1993) Формиране на сензорни еталони чрез конструктивно-техническата дейност. НК, Образованието и личността”, Шумен, 1993.


 Разработката проучва проблема за същността и особеностите на сензорните еталони (форма, големина, разположение,…) като сложни моторни актове на техническата дейност, от чието развитие зависи успеха на детето да възпроизвежда структурно-функционалната конструкция на предметите.
  Доклад
 сензорно възпитание,сензорни умения,техническа дейност
 Издадено
  2457
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/