Принос към основнонаучната традиция в България. Белогашев, Г. Философията като основна наука. София, Издателство "Пропелер". 2015, ISBN 978-954-392-295-6


Рачев, Росен (2015) Принос към основнонаучната традиция в България. Белогашев, Г. Философията като основна наука. София, Издателство "Пропелер". 2015, ISBN 978-954-392-295-6 Философия, 2015, кн. 3, с. 336 - 338. ISSN 1314 - 8559


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  24564
 Росен Рачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/