Формиране на хуманни взаимоотношения в бита


Гайдова, Радка (1993) Формиране на хуманни взаимоотношения в бита НК, Хуманизиране на педагогическия процес”, Благоевград, 1993.


 В този доклад се изследва развитието на две групи основополагащи хуманни качества: комуникативни и поведенчески в предучилищна възраст, значими за самостоятелното регулиране на взаимодействието на детето с връстници и възрастни в единството и многообразието на заобикалящия социален бит.
  Доклад
 бит, взаимодействие,хуманност
 Издадено
  2456
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/