Сложните думи в съчиненията на Григорий Цамблак. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 167 стр. ISBN 954 524 212 4. COBISS.BG-ID 1034445796.


Спасова, Мария (1999) Сложните думи в съчиненията на Григорий Цамблак. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, 167 стр. ISBN 954 524 212 4. COBISS.BG-ID 1034445796.


 
  Монография
 
 Издадено
  24553
 Мария Спасова

3. Йовчева, М. Старобългарският Служебен миней. София: Изд. център "Боян Пенев", 2014, 390 с. (с. 177, 190, 185, 194, 217). ISBN 978-954-8712-90-3. COBISS.BG-ID 1265913828.

1. Илиева, Т. Терминологичната лексика в Йоан-Екзарховия превод на "De Fide Orthodoxa". София: Печатница „Славейков“, 2013, 406 с. (с. 243). ISBN 978-619-188-002-7. COBISS.BG-ID 1260255460.

2. Славова, Т. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2013, 350 с. (с. 111). ISBN 978-954-07-3515-3. COBISS.BG-ID 1255421924.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/