Нови виждания относно проблема за работа с шаблон в ІІІ група.


Гайдова, Радка (1992) Нови виждания относно проблема за работа с шаблон в ІІІ група. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992.


 В доклада е представен проблем, за чието проучване са изследвани придобитите от децата математически знания за геометричните фигури, които служат за база при усвояване на умения за работа с шаблон ( геометрична фигура за очертаване ) по конструктивно-технически дейности, както и за обновяване на съответната обучаваща методика.
  Доклад
 конструиране, математика, шаблон, умения
 Издадено
  2455
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/