Централизация и децентрализация на държавното управление.


Сивков, Цветан (1993) Централизация и децентрализация на държавното управление. Съвременно право, 1993, № 5, с. 89-99. ISSN 0861-1815


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  24547
 Цветан Сивков

1. Янкулова, Светла. Прокурорът в административния процес. София: Сиби, 2016, 176 с. ISBN 978-619-226-010-1, COBISS.BG-ID 1278873572, на с.18

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/