Общината. Основни публичноправни аспекти.


Сивков, Цветан (2002) Общината. Основни публичноправни аспекти. София: Сиби, 2002, 252 с. ISBN 954-730-149-7, COBISS.BG-ID 1039412196


 
  Монография
 
 Издадено
  24546
 Цветан Сивков

1. Янкулова, Светла. Прокурорът в административния процес. София: Сиби, 2016, 176 с. ISBN 978-619-226-010-1, COBISS.BG-ID 1278873572, на с. 35

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/