Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие


Рикевски, Румен (1993) Префикс α при словообразуването в новогръцкия език – семантика и развитие Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн.28 Филологии. В. Търново, 1993, 179-183 с. ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 
 Издадено
  24543
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/