Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“


Рикевски, Румен (1993) Учебникът по новогръцки език за чужденци „Τα νέα ελληνικά για ξένους“, Θεσσαλονίκη, 1990“ Научни трудове на ВВОВУ „Васил Левски“, Кн.28 Филологии. В. Търново, 1993, 79-86 с. ISSN 0861-0312


 
  Доклад
 
 Издадено
  24542
 Румен Рикевски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/