Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. (в съавторство със Ст. Буров)


Бонджолова, Валентина (2001) Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. (в съавторство със Ст. Буров) ВТ: "Фелина", 2001, 204 с. ISBN 954-90815-1-6. COBISS.BG-ID - 1036889828.


 Помагалото включва тестове и задачи за самостоятелна работа. Представя основните правила от българския правопис и пунктуация. Предназначено е за кандидат-студенти и студенти, които изучават проблемите на езиковата култура.
  Учебник / Учебно помагало
 помагало, правопис, пунктуация, тест, норма
 Издадено
  24540
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/