Актуални аспекти в процеса на диагностика на практическите умения в предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (1992) Актуални аспекти в процеса на диагностика на практическите умения в предучилищна възраст. НК, Педагогически условия за детско творчество, ВТУ, 1992


 В докладът от гледна точка на специфичната познавателна същност на детската конструктивно-техническа дейност се разкрива своеобразието на процеса за диагностициране на практическите технически умения, защото степента им на развитие е условие за творчески прояви.
  Доклад
 конструиране,умения,диагностициране
 Издадено
  2454
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/