Петров, П. Зараждане на идеята за кооперацията и нейното място в творчеството на К. Маркс.


Петров, Петър (1989) Петров, П. Зараждане на идеята за кооперацията и нейното място в творчеството на К. Маркс. Научни трудове на ВНВУ "В. Левски". В. Търново, 1989, кн. 17, 164-200, ISSN: 0861-0312.


 Разглежда се зараждането на кооперативната идея в Западна Европа и значението и за социалдемокрацията и конкретно за К. Маркс
  Студия
 кооперация, социалдемокрация, буржоазия, пролетариат


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24538
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/