Petrov, P. Trends in Develorment of the Bulgarian Cooperasion.


Петров, Петър (2000) Petrov, P. Trends in Develorment of the Bulgarian Cooperasion. Economic Thought, Bulgarian academy of sciences institute of economicsq Sofia, 2000, 76-84, ISSN: 0013-2993.


 Разглеждат се съвременните тенденции в развитието на българските кооперации в контекста на европеската политика и Международния кооперативен съюз
  Статия
 кооперация, кооперативни ценности, международен кооперативен съюз, държавна политика
 
  24537
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/