Петров, П. Земеделското народовластие и конституционно-парламентарните принципи /1920-1923/.


Петров, Петър (2000) Петров, П. Земеделското народовластие и конституционно-парламентарните принципи /1920-1923/. Общества в преход. Сборник доклади от V международна научна конференция, 2000 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 2000, с. 64-71, ISBN: 954-90635-6-9.


 Изследват се опитите на самостоятелното земеделско управление за изменение на конституционно-парламентарните принципи посредством идеята за "земеделското народовластие".
  Доклад
 БЗНС, самостоятелно земеделско управление, земеделско народовластие, буржоазни партии


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  24536
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/