Petrov,P. Co-operation and state politics


Петров, Петър (1999) Petrov,P. Co-operation and state politics Общества в преход. Сборник доклади от IV международна научна конференция " Общества в преход-теория и практика", май 1999 г. ИДЦ на Съвета на Европа, В. Търново, 1999, с. 119-127, ISBN: 954-90635-2-6.


 Разглежда се необходимостта от нови държавни политики по отношение на кооперацията, съобразени с принципите на МКС
  Доклад
 кооперация, кооперативни ценности, международен кооперативен съюз, държавна политика
 Издадено
  24535
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/