Петров, П. Обществено-стопанските основи на кооперацията и държавата.


Петров, Петър (1999) Петров, П. Обществено-стопанските основи на кооперацията и държавата. Сборник "Дни на науката 99", Великотърновски клон на СУБ, В. Търново, 1999, с. 77-90, ISBN: 954-9763-04-8.


 Разглежда се връзката и зависимостта между държавата и кооперативната форма на собственост и различния смисъл, който влагат политическите сили в понятието кооперация
  Доклад
 кооперация, кооперативни школи, кооперативни ценности, стопански системи
 Издадено
  24533
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/