Петров, П. БЗНС и кооперативната форма на собственост


Петров, Петър (1998) Петров, П. БЗНС и кооперативната форма на собственост Сборник "Дни на науката 98", Великотърновски клон на СУБ, В. Търново, 1998, с. 139-148,ISBN: 954-427-335-2


 Разглеждат се вижданията на земеделската партия по отношение на кооперативната форма на собственост по време на самостоятелното земеделско управление
  Доклад
 БЗНС, кооперация, земеделски кооперативизъм, кооперативен строй, консорциум за търговия със зърнени храни, политически партии
 Издадено
  24532
 Петър Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/