Съвременна българска енциклопедия А-Я. По идея и с ред. на Иван Габеров. Велико Търново: Габеров, 2003, 1434 с., ISBN 954-9607-81-X, COBISS.BG-ID 1041876964.


Динева-Карабаджакова, Росица (2003) Съвременна българска енциклопедия А-Я. По идея и с ред. на Иван Габеров. Велико Търново: Габеров, 2003, 1434 с., ISBN 954-9607-81-X, COBISS.BG-ID 1041876964. Велико Търново


 Съставителство и редакция на статиите в енциклопедията от областта на правото.
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  24529
 Росица Динева-Карабаджакова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/