Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст


Теофилова, Марина (2006) Изисквания и подходи при възприемането и интерпретацията на графичния образ в 11-12-годишна възраст Висша атестационна комисия към Министерския съвет на Република България присъдена образователна и научна степен „доктор“ 05.07.03 „Методика на обучението по изобразително изкуство“


 
  Дисертация
 
 Издадено
  24525
 Марина Теофилова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/