Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. Социално-икономически анализи, 2011, 4, с. 3-47. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732


Минчев, Недко (2011) Методология за изследване на икономическото въздействие от развитието на алтернативните видове туризъм. Социално-икономически анализи, 2011, 4, с. 3-47. Print ISSN: 1313-6909, COBISS.BG-ID: 1124917732


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24520
 Недко Минчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/