Обучението на 6-7-годишните деца за обучението по труд и техника в І клас.


Гайдова, Радка (1996) Обучението на 6-7-годишните деца за обучението по труд и техника в І клас. сп. Педагогически алманах, бр. 1-2, 1996


 В статията се изследва специализирана техническа подготовка на 6-7-годшшните деца придобита от обучението по конструктивно-технически дейности в детската градина и нейния принос за адаптиране на децата към обучението по труд и техника в началното училище.
  Статия
 техника,обучение,приемственост,детска градина,училище
 Издадено
  2452
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/