За инвестициите, националната идентичност и евроинтеграцията.


Петрова, Петя (2004) За инвестициите, националната идентичност и евроинтеграцията. Сб. от международна научно-практическа конференция „Национална идентичност и евроинтеграция“, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред.съвет Б.Байков и др. София: ГорексПрес, 2004, с. 294-299. ISBN 954-616-139-X COBISS.BG-ID 1044649956


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Икономика
Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24515
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/