Рискът – понятие и категория в счетоводството.


Петрова, Петя (2009) Рискът – понятие и категория в счетоводството. Сб. от международна научно-практическа конференция „Счетоводството и одита в информационната глобализация“, Свищов, 4-5 ноември 2009 г. Свищов: АИ „Д.А.Ценов“, 2009, с.189-195 ISBN 978-954-23-0436-4


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24510
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/