За същността на активите като понятие и категория.


Петрова, Петя (2011) За същността на активите като понятие и категория. Сб. от научно-практическа конференция „Глобалните предизвикателствата пред счетоводството и финансовия контрол“, Варна, 1-2 октомври 2010 г. Варна: Наука и икономика, 2011, с. 163-171. ISBN 978-954-21-0521-3


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24509
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/