Особености на приобщаването на малките и средните предприятия към регионален кластер. Сб. от международна научно практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2006, с. 282-289. ISBN 978-954-616-170-3


Минчев, Недко (2006) Особености на приобщаването на малките и средните предприятия към регионален кластер. Сб. от международна научно практическа конференция "България в Европа - 2007", Велико Търново, 2-4 юни 2006 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2006, с. 282-289. ISBN 978-954-616-170-3


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24500
 Недко Минчев

1. Бъкличаров, Стефан. „Финансово-кредитни аспекти на подпомагането на малките и средни предприятия в условията на следкризисно стабилизиране на икономиката”. В сб. Международна юбилейна научна конференция „Икономиката и управлението в ХХІ век – решения за стабилност и растеж”. Свищов 8-9.11.2011 г. Свищов: АИ ”Ценов”, 2011, Том 1, с. 504, ISBN 978-954-23-0677-1(т.1), COBISS.BG-ID:1240263140

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/