Сярова, Ели. Предговор към книгата на Н. Димитрова "Социално-религиозни утопии в руския религиозен ренесанс", АИ "Проф. М. Дринов", 2002, ISBN: 978-954-430-844Х


Василева, Ели (2002) Сярова, Ели. Предговор към книгата на Н. Димитрова "Социално-религиозни утопии в руския религиозен ренесанс", АИ "Проф. М. Дринов", 2002, ISBN: 978-954-430-844Х С., Академично издателство "Проф. М. Дринов


 
  Част от книга / Глава от книга
 
 Издадено
  24499
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/