Секторът на малките и средните предприятия – готовност за присъединяване. Сб. от международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2004, с. 218-222. ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID:1044649956


Минчев, Недко (2004) Секторът на малките и средните предприятия – готовност за присъединяване. Сб. от международна научно-практическа конференция “Национална идентичност и евроинтеграция”, Велико Търново, 5-6 юни 2004 г. Ред. доц. д-р Байко Байков, доц. д-р Митко Димитров, доц. д-р Пенчо Пенчев и др. София: ГорексПрес 2004, с. 218-222. ISBN 954-616-139-X, COBISS.BG-ID:1044649956


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  24498
 Недко Минчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/