Смисъл и вяра в руската религиозна философия (за книгата на Нина Димитрова Пророците на бесовете. С., Акад. изд-во "Проф. М. Дринов", 2013), Български философски преглед, бр. 3/2013, ISSN: 1314-5908


Василева, Ели (2013) Смисъл и вяра в руската религиозна философия (за книгата на Нина Димитрова Пророците на бесовете. С., Акад. изд-во "Проф. М. Дринов", 2013), Български философски преглед, бр. 3/2013, ISSN: 1314-5908 Български философски преглед, бр. 3/2013, ISSN: 1314-5908


 
  Рецензия
 


Хуманитарни науки Философия

Humanities Philosophy

 Издадено
  24497
 Ели Василева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/