Общуването в конструктивно-техническата дейност на децата от предучилищна възраст.


Гайдова, Радка (1989) Общуването в конструктивно-техническата дейност на децата от предучилищна възраст. НК-Общуването в творческата дейност на личността, Русе, 1989


 Разработката проучва равнищата за общуване в техническата дейност и извежда нейните приноси, стимулиращи мотивацията на децата да усвояват знания и умения за техниката.
  Доклад
 техника, деца,общуване,равнища
 Издадено
  2449
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/