Счетоводен анализ


Петрова, Петя (2015) Счетоводен анализ Велико Търново: Център за дистанционно обучение ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", 2015


 
  Учебник / Учебно помагало
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 
  24487
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/