Счетоводни аспекти в същността на факторинга като инструмент за управление движението на оборотни средства в предприятията.


Петрова, Петя (2009) Счетоводни аспекти в същността на факторинга като инструмент за управление движението на оборотни средства в предприятията. В: Използване на европейските модели за създаване на счетоводна информация и синхронизиране на счетоводните практики в страните от Централна и Източна Европа. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2009, с.147-174. ISBN 978-954-91572-3-9


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24484
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/