Справедливата стойност в счетоводството – за и против.


Петрова, Петя (2014) Справедливата стойност в счетоводството – за и против. В: Усъвършенстване процеса на обучение и разработване на образователни стандарти по счетоводство и финанси. Велико Търново: УИ „Св.св. Кирил и Методий“, 2014, с. 105 – 120, ISBN 978-954-524-949-5 [електронен ресурс CD]


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Икономика

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Economics

 Издадено
  24483
 Петя Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/